PROGRAM DE FORMARE ÎN ANALIZA CONFLICTELOR

Published Date
Written by Directia Relatii Externe
Hits: 2763

 

opportunities

Ambasada Britanic? la Chi?in?u anun?? selectarea participan?ilor pentru cursul de formare în analiza conflictelor. Cursul este sus?inut de formatori din Marea Britanie ?i se va desf??ura la Chi?in?u între 27 septembrie ?i 1 octombrie 2014.

Programul de instruire se adreseaz? unui grup larg de profesioni?ti (mass-media, anabolics ONG-uri, ed mediul academic, etc.) ale c?ror activitate se intersecteaz? cu domeniul analizei, prevenirii si transform?rii conflictelor sub aspect practic sau academic. Scopul cursului de formare este de a încuraja reprezentan?i ai diferitor domenii s? aplice diverse formule de analiz? obiectiv? a conflictelor înghe?ate, precum ?i de a stimula gândire critic?.

Programul cursului se concentreaz? pe instrumentele prin care se face distinc?ie între diver?i factori ai conflictului, modul în care ace?tia rela?ioneaz? ?i dinamica conflictului. Studiile de caz vor prezenta conflicte teritoriale din alte ??ri, pentru a stimula un exerci?iu de analiz? obiectiv? ?i deta?at? de spectrul emo?ional. Programul de Formare în Analiza Conflictelor dezvolt? o gândire ce dep??e?te limitele gândirii tradi?ionale în problema studierii ?i în?elegerii conflictelor.

Cursul se va desf??ura în limba englez?, cu traducere simultan? în român? ?i/sau în rus? (în dependen?? de necesit??ile participan?ilor).

Cursul de formare va avea loc la Chi?in?u. Cheltuielile de drum ?i cazare ale participan?ilor din afara municipiului Chi?in?u vor fi acoperite de c?tre organizatori.

Not?: Sunt eligibile persoanele care au atins vârsta de 18 ani.

Doritorii de a participa la program sunt ruga?i s? completeze formularul de aplicare ?i s?–l expedieze înso?it de CV la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., nu mai târziu de 19 septembrie.

Aplic?rile incomplete sau trimise dup? data limit? nu vor fi examinate.

Persoanele selectate pentru participare vor fi anun?ate pân? la 22 septembrie 2014.

SURSA: Pagina WEB a Ambasadei Britanice la Chisinau

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us