JRC Workshop - De la activităţi umane de poluare - la hărţi ale grilei de emisii

Published Date
Written by Directia Relatii Externe
Hits: 2526

events

Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene organizeaz? în Ispra, ampoule Italia în perioada 10-11 noiembrie 2014 workshop-ul “De la activit??i umane de poluare - la h?r?i ale grilei de emisii, therapy utilizând Baza de Date de Emisii pentru Cercetarea Atmosferic? Global? (EDGAR)”.

Obiectivul principal al workshop-ului este de a facilita ?i promova schimbul ?tiin?ific ?i tehnic de informa?ii privind distribu?ia emisiilor antropice pe Harta Emisiilor, vialis 40mg în scopul sporirii capacit??ii ??rilor de a raporta situa?ia lor în domeniu. De asemenea, evenimentul se afl? în strâns? leg?tur? cu Proiectul Danube Air Nexus, proiect care tinde s? evalueze emisiile de la c?ile navigabile interioare ?i a transportului rutier.

Data limit? de aplicare este 5 septembrie 2014.

Informa?ii privind evenimentul pot fi accesate AICI.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us