Monitorizarea schimbărilor demografice din Europa

Published Date
Written by Directia Relatii Externe
Hits: 1927

expertise

Academia de ?tiin?e din Austria, case Academia Finlandez? de ?tiin?? ?i Litere, medstore Academia Na?ional? German? de ?tiin?? Leopoldina, doctor Academia Polonez? de ?tiin?e, Academia Regal? Danez? de ?tiin?e ?i Litere, Societatea Regal?, Academia Regal? Suedez? de ?tiin?e, precum ?i Academia Elve?ian? de Arte ?i ?tiin?e, au realizat un studiu în domeniul demografic ?i socio-politic având la baz? urm?toarele aspecte: Schimb?rile demografice în Europa: context general; Provoc?ri politice pentru Europa; Dezvoltarea f?r? cre?tere a popula?iei.

Natalitatea sc?zut?, îmb?trânirea popula?iei ?i migra?ia sporit?, sunt factori care reprezint? provoc?ri semnificative pentru Europa. Academiile Europene declar? c? guvernele ?i institu?iile Europene vor trebui s? planifice schimb?ri pentru popula?ie, pe fundalul schimb?rilor actuale ?i a deficitului de resurse umane.

Scopul acestei declara?ii este de a sugera c? factorii de decizie europeni ar trebui s? profite de ratele de fertilitate mici, pentru a investi mai mult în educa?ia ?i munca fiec?rei persoane, în scopul de a men?ine Europa competitiv? pe plan mondial.

Persoanele interesate în studiul “Monitorizarea schimb?rilor demografice în Europa” pot consulta materialul anexat.

ANEXA

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us