Cooperarea Regională pentru Integrare Europeană - Initiativa Central Europeana

Published Date
Written by Directia Relatii Externe
Hits: 1893

opportunities

Ini?iativa Central European? este o organiza?ie interna?ional?, ed care î?i desf??oar? activitatea în ??rile Europei Centrale de Est ?i Balcanii de Vest, impotent ?tiin?a ?i inovarea fiind printre priorit??ile de baz? ale misiunii “Cooperarea Regional? pentru Integrare European?”, care serve?te drept punte între macroregiuni, în acela?i timp, oferind facilit??i pentru participarea statelor membre la programul Orizont 2020.

În conformitate cu mandatul, acceptat de către miniştrii ICE pentru Știință şi Tehnologie, Secretariatul organizaţiei este acum în faza de finalizare a Programului-cadru CEI-PRAISE, care are drept scop promovarea transferului  tehnologic, cercetării şi inovării în cele optsprezece state membre ale ICE, prin intermediul centrelor de excelenţă ştiinţifică şi grupurilor de cercetare avansate, pentru creşterea economică atât la nivel naţional, cât şi regional.

Programul CEI-PRAISE vizează domenii variate, precum: biotehnologie, radiaţie sincrotronică, lasere, tehnologii de energie regenerabilă, tehnologii alimentare, fizică, tehnologii de mediu, etc.

Beneficiarii acestui program pot fi, atît comunităţile ştiinţifice şi industriale ale ţărilor membre CEI, cît şi întreprinderile mici şi mijlocii.
Toate condiţiile de participare, precum şi informaţie detaliată despre program se anexează.

Formularul de participare urmează a fi completat de fiecare institut de cercetare/organizaţie şi transmis la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Anexa 1 - Executive Summary

Anexa 2 - Preliminary Draft Document

Anexa 3 - Candidature Form

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us