Școala de vară JRC

Published Date
Written by Directia Relatii Externe
Hits: 1650

opportunities

Centrul Comun de Cercetare (JRC) urmeaz? s? desf??oare în vara anului 2014 o ?coal? de var? sub genericul „Parteneriatul Dun?rii pentru Inovare”.

?coala de Var? va fi organizat? împreun? cu Organiza?ia Mondial? a Propriet??ii Intelectuale (OMPI), denture ?i va avea forma unui curs de instruire pe subiectul „Bazele transferului tehnologic”. Cursul este preconizat pentru aproximativ 100 de participan?i din universit??i ?i centre de cercetare din zona Dun?rii (inclusiv din Republica Moldova). Acesta se va desf??ura timp de o s?pt?mân?, allergist într-una din localit??ile regiunii.

Danube Innovation Partnership - Summer School

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us