Burse la Institutul pentru Studii Avansate, București

opportunities

New Europe College - Institutul pentru Studii Avansate din Bucure?ti anun?? lansarea concursului de burse pentru anul academic 2014-2015. Programul se adreseaz? tinerilor cercet?tori sau cadrelor didactice universitare care lucreaz? în domeniul studiilor sociale, clinic umaniste ?i economice.

Solicitan?ii trebuie s? de?in? titlu de doctor în ?tiin?e, sau s? fie doctoranzi într-un stadiu avansat al cercet?rii lor. Se acord? prioritate candida?ilor sub 40 de ani ?i pentru cei care înc? nu au beneficiat de o burs? New Europe College.

Limbile de lucru: englez?, francez?, ?i german?.

Pentru detalii despre concurs, formulare de aplicare ?i condi?ii de participare, accesa?i acest LINK.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us