Conferința Transfrontalieră a Tinerilor

Published Date
Written by Directia Relatii Externe
Hits: 1797

conference

Primul Club al Consiliului Europei ?i Universitatea Academiei de ?tiin?e a Moldovei v? invit? la Edi?ia a X-a a Conferin?ei Transfrontaliere a Tinerilor, tadalafil care se va desf??ura în perioada  20 -21 decembrie 2013, bronchi la Chi?in?u, sub genericul „Tinerii Politicieni, Juri?ti, Economi?ti, Jurnali?ti, Arti?ti, Filologi vis-a-vis de extinderea UE”.
La acest eveniment sunt invita?i tineri cercet?tori (cu vârsta pân? la 35 ani) de la institu?iile de înv???mânt superior din România, Ucraina ?i Republica Moldova.


Organizatorii vor suporta cheltuielile de sejur a participanților (hrana şi cazarea celor din afara Chişinăului) pe timpul desfășurării Conferinței TT. Lucrările Conferinței TT vor fi mediatizate în mass-media scrisă, online și audio-video. La finele Conferinței TT toți doritorii vor putea obține cartea ”Conferința Transfrontalieră a Tinerilor, ediția a X”. Pentru a fi prezent în această carte, cei care se vor înscrie la Conferința TT, vor expedia până la 5 decembrie 2013 discursul său de maximum 5-7 minute. Participanții la Conferința TT vor primi câte un ziar/o revistă (numere speciale) cu materialele conferinței, numele și discursurile participanților, numele partenerilor.

Ediția a X a Conferinței Transfrontaliere a Tinerilor își va ține lucrările în Sala Mare a Bibliotecii Academiei de Științe a Moldovei ”A.Lupan”, Sala Senatului Universității Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Teatrul ”Mihai Eminescu” (înmânarea diplomelor).

Doritorii de a participa la Conferința Transfrontalieră a Tinerilor, ediția a X, vor expedia la adresa organizatorilor:

Data limită de trimitere a comunicărilor este 10 decembrie 2013. Se va aprecia dacă până a expedia comunicarea, participanții vor trimite toate celelalte acte necesare la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Imediat după ce vor primi comunicarea, organizatorii conferinţei vor expedia programul participantului înregistrat.

Informații la tel.022 226675 sau 068582011

Website: AICI

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us