Global Challenges Prize 2017: a New Shape

Published Date
Written by Directia Relatii Externe
Hits: 1569

opportunities

Funda?ia Provoc?rile Globale din Stockhlom a lansat concursului „Global Challenges Prize 2017: a New Shape” , apoplectic care are drept scop implicarea exper?ilor ?i cercet?torilor din întreaga lume într –un dialog global cu privire la modul de a gestiona mai bine riscurile ?i provoc?rile cu care umanitatea se confrunt? în prezent. Suma premiului pentru propunerile câ?tig?toare va fi de pân? la 5 milioane dolari SUA. 
Pentru mai multe detalii accesa?i urm?torul link .

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us