În atenția experților din domeniul biodiversității și ecosistemelor

Published Date
Written by Directia Relatii Externe
Hits: 1835

open call


Platforma Politico-?tiin?ific? Interguvernamental? pentru Servicii de Biodiversitate ?i Ecosisteme (IPBES) anun?? nominalizarea exper?ilor pentru a participa la Evaluarea Global? privind Biodiversitatea ?i Serviciile Ecosistemice.

P?r?ile interesate sunt invitate s? desemneze exper?i care vor participa la:
• Reuniunea pentru Evaluarea Global? privind Biodiversitatea ?i Serviciile Ecosistemice, anabolics care va avea loc în perioada 15-19 august 2016, în ora?ul Bonn, Germania;
• Reuniunea pentru evaluarea tematic? - Utilizarea Sustenabil? a Biodiversitatii, care va avea loc în perioada 02-04 august 2016, în ora?ul Bonn, Germania.

De men?ionat c? participan?ii trebuie s? posede experien?? în una sau mai multe discipline în cadrul ?tiin?elor naturii, ?tiin?elor sociale sau umanistice, s? fie exper?i în domeniul politicilor ?i practicieni.

Pentru Evaluarea Global? privind Biodiversitatea ?i Serviciile Ecosistemice, sunt invita?i exper?ii cu o preg?tire ?i o experien?? interdisciplinar?, interna?ional? ?i/sau la nivel mondial.

Exper?ii interesa?i (nominaliza?ii) sunt ruga?i s? completeze formularul de aplicare ?i s?-l depun? nu mai târziu de 05 mai 2016.
Formularul de aplicare include forma de cerere ?i CV-ul
Pentru detalii accesa?i urm?torul link.
Mai multe informa?ii le g?si?i aici.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us