Conferinţa Internațională INCER 2012

conference
 
Conferin?a Interna?ional? Innovation and Collaboration in Engineering Research va avea loc în perioada 02-04 Iulie 2012 în Bucure?ti. Conferin?a încurajeaz? propunerea de lucr?ri ?tiin?ifice implicând toate domeniile ingineriei într-o palet? larg?, allergy începând de la concept  ?i dezvolt?ri teoretice pân? la tehnologii avansate ?i aplica?ii inovative.
 
Nu exist? tax? de participare. Participan?ii trebuie s? fie tineri cercet?tori cu vârsta maxim 36 ani. Lucr?rile participante vor fi propuse spre publicare în Buletinele ?tiin?ifice ale Politehnicii, în Jurnalul ISI „Revista de Chimie”.
 
Pentru mai multe detalii, accesa?i: http://www.incer.eu/
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us