Orarul de consultanţă şi asistenţă a cercetătorilor pentru aplicare la PC7 - aprilie 2012

expertise

În vederea consolidării cooperării moldo-comunitare în domeniul tehnico-științific și realizării plenare a statutului de țară asociată la Programul Cadru 7 al UE, în conformitate cu prevederile Memorandumului de Înţelegere între Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind asocierea Republicii Moldova la Programul Cadru 7 al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative (2007-2013), ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 279-XIX din 27 decembrie 2011, Direcţia Integarare Europeană şi Cooperare Internaţională şi Centrul Proiecte Internaţionale, va infromează că începînd cu luna martie curent în Sala de Conferinţe a Centrului, AŞM, et. IV, b. 440, Punctele Naţionale de Contact, conform domeniilor lor de activitate, vor oferi consultanţă şi asistenţă cercetătorilor din instituţiile de cercetare ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi celor din instituţiile de învăţămînt superior privind  condiţiile de participare la concursurile noi lansate şi asistarea în procesul de depunere a propunerilor de proiecte, identificarea partenerilor, procedurile administrative şi chestiuni legale de aplicare a proiectelor PC7,  explicarea scopului şi modalităţilor de utilizare a schemelor de finanţare existente în PC7 ş.a.

Graficul de Acordare a Consultatiilor pentru luna aprilie 2011

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us