Noile priorități NATO SPS

press release
Programul NATO ?tiin?? pentru Pace ?i Securitate (NATO SPS) reprezint? un mecanism lansat cu scopul de a aprofunda cooperarea cu partenerii NATO în domeniul ?tiin?ei ?i inov?rii. Pentru a eficientiza procesul de acordare a granturilor prin intermediul NATO SPS, impotent în aprilie 2011 a fost elaborat? o nou? structur? a evalu?rii propunerilor de proiecte înaintate spre finan?are. Totodat?, pills ?inînd cont de intrarea în vigoare a noului Concept NATO de la Lisabona, în data de 8 iunie 2012 au fost adoptate noile priorit??i ale Programului NATO SPS.
 
Noile priorități NATO SPS constau în:
 
I. Facilitarea cooperării mutual benefice pe subiecte de interes comun, inclusiv aprofundarea eforturilor pentru depăşirea noilor provocări în domeniul securităţii
  1. Lupta împotriva terorismului;
  2. Securitatea energetică;
  3. Securitatea informaţională;
  4. Protecţia împotriva agenţilor CBRN (chimici, biologici, radiologici şi nucleari);
  5. Securitatea mediului ambiant.
II. Fortificarea suportului pentru operaţiunile şi misiunile conduse de  NATO.
 
III. Sporirea gradului de conştientizare privind evoluţiile în domeniul securităţii, inclusiv prin intermediul avertizării  timpurii în scopul prevenirii crizelor 
  1. Tehnologii avansate de asigurare a securităţii;
  2. Securitatea frontierelor;
  3. Detectarea şi înlăturarea minelor ne-explodate;
  4. Aspectele umane şi sociale ale securităţii relaţionate cu obiectivele strategice ale NATO.
Pentru a accesa documentul care detaliază priorităţile NATO SPS, accesaţi următorul link.
Pentru a vizualiza condiţiile de participare la NATO SPS, accesaţi acest link.
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us