Programul SCOPES 2009-2012: al doilea apel al propunerilor de proiecte

În data de 1 noiembrie 2010 Funda?ia Elve?ian? pentru Cercetare (SNSF) ?i Agen?ia Elve?ian? pentru Dezvoltare ?i Cooperare (SDC) lanseaz? al doilea apel pentru propuneri de proiect în cadrul Programului SCOPES 2009 – 2012.

Pentru acest al doilea apel de propuneri în cadrul Programului SCOPES 2009 – 2012 sunt sus?inute:

  1. Granturile pentru participare la conferin?e ?tiin?ifice;
  2. Parteneriatele institu?ionale;
  3. Granturile preparatorii;
  4. Granturile de valorizare.

Proiecte comune de cercetare dintre Elveţia şi ţările vizate de program (JRP), nu sunt susţinute pentru acest apel la propuneri, accent fiind pus pe Parteneriatele instituţionale.

Ţările vizate, ca şi în în primul apel pentru propuneri SCOPES 2009 - 2010 sunt cele din Balcanii de Vest (Albania, Bosnia-Herţegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia), Caucazul de Sud (Armenia, Azerbaidjan, Georgia) şi Asia Centrală (Kazahstan, Republica Kîrgîză, Tajikistan şi Uzbekistan), cît şi Moldova şi Ucraina. Cu toate acestea parteneri ai proiectelor pot fi şi ţări din alte regiuni ale Europei de Est (ţări membre ale UE), Rusia şi Croaţia.

Parteneriate instituţionale (IP), trebuie să urmărească dezvoltarea aspectelor instituţionale, vizând dezvoltarea şi modernizarea aspectelor instituţionale din cercetare, întărirea poziţiei institutelor de cercetare aflate în perioada de tranziţie precum şi creşterea atractivităţii lor şi a competitivităţii internaţionale a acestora. Se pot finanţa reorganizarea sau restructurarea instituţiilor activând în domeniul cercetării, acordarea de asistenţă în domeniul ştiinţific sau în management, training al echipei administrative/management în instituţii elveţiene, îmbunătăţirea şi modernizarea metodelor de predare, dezvoltarea unei noi curicule, etc, îmbunătăţirea activităţilor de training, participarea la şcoli de vară şi cursuri post-universitare a doctoranzilor, organizarea de sesiuni de prezentare sau/şi mobilităţi.

Toate proiectele ce vizează Parteneriatele instituţionale trebuie să fie propuse de un consorţiu constituit din cel puţin 2 parteneri: dintre care unul din Europa de Est şi altul din Elveţia.

Termenul limită de înaintare a propunerilor de proiecte:

  1. Pentru Parteneriatele instituţionale –  15 martie 2011;
  2. Pentru Granturile preparatorii – 28 februarie 2011;
  3. Pentru Granturile de valorificare – 31 decembrie 2012;
  4. Pentru Granturi de participare la conferinţe – continuu (cu cel puţin 3 luni înainte de conferinţa).

Propunerea de proiect trebui să fie înaintată comitetului de evaluare de către parte elveţiană. Mai multă informaţie poate fi accesată la adresa.

 Ghidul de aplicare poate fi accesat aici.

De altfel, pe site-ul Fundaţiei Naţionale Elveţiene Ştiinţifice puteţi găsi informaţii referitoare la facultăţi, institute, cercetători, proiecte de cercetare: http://www.snf.ch/E/services-for-researchers/links/Pages/default.aspx

După ce veţi identifica tema de proiect şi eventualii parteneri, aceştea trebuie contactate prin intermediul poştei electronice. Mesajul pe care îl veţi expedia trebuie să fie cît se poate de specific, conţinînd conceptul/ideea proiectului, experienţa dvs. în domeniu, aptitiudini suplimentare pe care le aşteptaţi de la partener. În acest mod partenerul elveţian va decide daca este interesat în propunerea de parteneriat pe care o oferiţi.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us