SCOPES Europa de Est: procedura de depunere a cererilor de proiecte online

Începînd cu 1 februarie 2009, there procedura de depunere a cererilor de proiect SCOPES este activat? online prin intermediul sistemului MySNF al Funda?iei Na?ionale ?tiin?ifice din Elve?ia. Cererea de proiect este depus? de c?tre coordonatorul proiectului, unhealthy ?i anume partenerul elve?ian.

Scopul SCOPES este de a sus?ine ?i stimula cooperarea ?tiin?ific? interna?ional? dintre cercet?tori ?i institu?ii de cercetare din ??rile Europei de Est ?i Elve?ia. Programul SCOPES este  finan?at de c?tre Funda?ia Na?ional? pentru ?tiin?? ?i Agen?ia pentru Cooperare ?i Dezvoltare din Elve?ia. Bugetul programului SCOPES 2009 – 2012 este de 16 mln. franci elven?ieni.

Prima ofert? de finan?are este deschis? din 15 decembrie 2008 – 15 aprilie 2009.

Direcţiile prioritare ale propunerilor de proiecte se vor axa pe următoarele tematici:

 • Sănătate;
 • Educaţie;
 • Apă potabilă;
 • Agricultura/Dezvoltare mediului rural;
 • Mediu;
 • Economia şi Locuri de muncă;
 • Dreptul şi Democraţia;
 • Prevenirea şi transformarea conflictelor;
 • Migraţia
 • Guvernare,
 • Probleme de gender

Ţări partenere


Categoria A:
 • Ţările balcanice de Vest: Albania, Bosnia-Heryegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia;
 • Ţările din Caucazia de Sud: Armenia, Azerbaijan, Georgia;
 • Asia Centrală: Kazahstan, Rep.Kyrgyză, Tajikistan, Uzbekistan;
 • Moldova;
 • Ucraina.
Categoria B:
 • State-membre UE: Bulgaria, Rep.Cehă, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia;
 • Croaţia;
 • Rusia.

Instrumente de finanţare în cadrul Programului SCOPES


Proiecte comune de cercetare (JRP): oferă oportunitate cercetătorilor din ţările partenere să realizeze investigaţii originale într-un anumit domeniu, în comun cu cercetătorii din Elveţia.
Data limită pentru aplicare: 15 aprilie 2009

Parteneriat instituţional (IP): contribuie la modernizarea şi dezvoltarea condiţiilor-cadru pentru instituţiile de învăţământ superior şi cercetare. Nu sunt finanţate proiectele de cercetare.
Data limită pentru aplicare: 15 aprilie 2009

Granturi pentru participare la conferinţe: cercetătorii vor beneficia de suport financiar pentru achitarea costurilor de participare la conferinţe ştiinţifice internaţionale. Vîrsta participanţilor nu poate depăşi 45 ani.
Data limită pentru aplicare: deschisă pe întreaga perioadă a Programului SCOPES.

Granturi pentru pregătirea proiectelor: acoperă cheltuielile pentru organizarea întîlnirilor în etapa de elaborare a potenţialelor proiecte comune de cercetare (JRP) sau parteneriate instituţionale (IP).
Data limită pentru aplicare: 30 martie 2009

Granturi de valorificare (VG): acordă suport pentru consolidarea, distribuirea şi valorificarea rezultatelor obţinute în cadrul JRP sau IP.
Termenul pentru aplicare: cel puţin cîteva luni înainte de finisarea proiectului în derulare, pînă în data 31.12.2012
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us