Programul SCOPES 2009-2012

Pentru noua etap? a Programului SCOPES (perioada de implementare 2009-2012), viagra ??rile vizate sunt cele din Balcanii de Vest (Albania, Bosnia-Her?egovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia), Caucazul de Sud (Armenia, Azerbaidjan, Georgia) ?i Asia Central? (Kazahstan, Republica Kîrgîz?, Tajikistan ?i Uzbekistan), cît ?i Moldova ?i Ucraina. Cu toate acestea parteneri ai proiectelor pot fi ?i ??ri din alte regiuni ale Europei de Est (??ri membre ale UE), Rusia ?i Croa?ia.

Dou? tipuri de parteneriate de cercetare sunt acceptabile:

  • Proiecte comune de cercetare dintre Elve?ia ?i ??rile vizate de program (JRP), ce se vor axa pe cercetarea propriu-zis? ?i
  • Parteneriate institu?ionale (IP), ce vor avea în vedere dezvoltarea aspectelor institu?ionale, vizând dezvoltarea ?i modernizarea aspectelor institu?ionale din cercetare, înt?rirea pozi?iei institutelor de cercetare aflate în perioada de tranzi?ie precum ?i cre?terea atractivit??ii lor ?i a competitivit??ii interna?ionale a acestora. Se pot finan?a reorganizarea sau restructurarea institu?iilor activând în domeniul cercet?rii, acordarea de asisten?? în domeniul ?tiin?ific sau în management, training al echipei administrative/management în institu?ii elve?iene, îmbun?t??irea ?i modernizarea metodelor de predare, dezvoltarea unei noi curicule, etc), îmbun?t??irea activit??ilor de training (participarea la ?coli de var? ?i cursuri post-universitare a doctoranzilor, organizarea de sesiuni de prezentare sau/?i mobilit??i.

Toate proiectele trebuie să fie propuse de un consorţiu constituit din cel puţin 2 parteneri: dintre care unul din Europa de Est şi altul din Elveţia.

Prima propunere de finanţare a fost lansată în data de 15 decembrie 2008 cu termenul limită de aplicare pentru 15 aprilie 2009. A doua chemare se preconizează pentru anul 2010.

După ce veţi identifica eventualii parteneri, persoanele vizate trebuie contactate prin intermediul poştei electronice. Mesajul pe care îl veţi expedia trebuie să fie cît se poate de specific, conţinînd conceptul/ideea proiectului, experienţa dvs. în domeniu, aptitiudini suplimentare pe care le aşteptaţi de la partener. În acest mod partenerul elveţian va decide daca este interesat în propunerea de parteneriat pe care o oferiţi.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us