Seminar practic pentru elaborarea proiectelor pentru Programul Cadru 7 al UE la Cahul

seminar

SEMINAR PRACTIC PENTRU ELABORAREA PROIECTELOR PENTRU PROGRAMUL CADRU 7 AL UE
Organizat de c?tre Centrul Proiecte Interna?ionale, generic A?M
15 mai 2012, Universitatea de Stat “B.P.Ha?deu” din Cahul
 
În cadrul „Zilelor Europei” în Republica Moldova, Centrul Proiecte Interna?ionale, institu?ia-gazd? a Re?elei Punctelor Na?ionale de Contact a ini?iat organizarea seminarelor pentru comunitatea ?tiin?ific? din ?ar? privind scrierea de proiecte pentru participarea  în Programul  Cadru 7, atît pentru grupurile de cercet?tori  din institu?iile de cercetare ale Academiei de ?tiin?e a Moldovei, cît ?i pentru grupurile de cercet?tori din institu?iile de înv???mînt superior din republic?. 

Pe data de 15 mai curent,  a  fost organizat un seminar  practic de scriere a proiectelor la Universitatea de Stat “B.P.Ha?deu” din Cahul cu participarea Punctelor Na?ionale de Contact. Prezent?rile au fost axate in special pe etapele ?i metodologia elabor?rii unui proiect. La acest seminar au participat peste 70 de persoane, din cadrul Unversit??ii. La deschiderea seminarului a participat dl acad. Gheorghe Duca, Pre?edintele Academiei de ?tiin?e a Moldovei ?i conducerea de vîrf a raionului ?i a Universit??ii. La sfîr?itul seminarului participan?ilor li s-au înmînat certificate de participare la seminar, precum ?i pliante informative despre PC7. 

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us