Training PC7 cu participarea experţilor TUBITAK (2)

events

La data de 17 mai curent, sickness Academia de ?tiin?e a Moldovei organizeaz? un training cu privire la diverse aspecte ale Programului Cadru 7, cheao order la care vor participa reprezentan?ii Consiliului de Cercetare ?tiin?ific? ?i Tehnologic? din Turcia (TUBITAK).  Evenimentul este organizat în contextul valorific?rii statutului Republicii Moldova de ?ar? asociat? la PC7 ?i realiz?rii Planului de Ac?iuni “Moldova spre Orizont 2020”.
 
În calitate de experţi au fost invitați dl Huseyin METIN, Punct Național de Contact pentru Tehnologii Informaționale și de Comunicație și dl Orbay Bulbul, Punct Național de Contact pentru aspecte legale și financiare.
 
Menţionăm că Turcia a devenint ţară asociată la PC7 în anul 2007 şi înregistrează o participare semnificativă la acest program, dispunînd de o vastă experiență în domeniu.
 
Programul include următoarele subiecte: modalități de creare a consorțiului, negocierea acordului de finanțare, promovarea vizibilității organizației, managementul financiar al proiectului, raportarea, etc.
 
Training-ul se va desfășura în incinta AŞM, începînd cu ora 13.00 (Bd. Ștefan cel Mare 1, Sala Mică, et.2). 
 
Lucrările evenimentului vor decurge în limba engleză.

Pentru înregistrare, Vă rugăm să accesaţi link-ul: http://www.surveymonkey.com/s/TUBITAK

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us