Seminar internaţional: Colaborare internaţională în vederea participării la PC7

 

Seminar interna?ional tehnico-?tiin?ific: „Colaborare interna?ional? în vederea particip?rii  la Programul Cadru de Cercetare FP7”

În data de 9 decembrie 2011, pharm cu începere de la orele 9.00, medicine la Universitatea Tehnic? a Moldovei va avea loc seminarul interna?ional tehnico-?tiin?ific „Colaborare interna?ional? în vederea particip?rii  la Programul Cadru de Cercetare FP7”. Seminarul are drept scop studierea noilor oportunit??i, adiposity ce vor surveni urmare a asocierii Republicii Moldova la PC7. Pe de alta parte, Seminarul ?i-a propus sa aduc? în discu?ie problema constituirii unor colective de cercetare multidisciplinare na?ionale ?i interna?ionale, care sa fac? fa?? competi?iei existente în acest moment la nivel na?ional si, mai ales, interna?ional, astfel încât echipele interna?ionale s? poat? accesa cu succes programe de cercetare europene.

Subiectele abordate în cadrul seminarului vizează teme generale precum:

 1. relaţiile moldo-comunitare în sfera cercetare şi inovare;
 2.  oportunităţi pentru cercetătorii din Republica Moldova, oferite de programul cadru FP7;
 3. redactarea unei propuneri de proiect FP7;
 4. parteneriate în cercetarea ştiinţifica avansată cu posibilităţi de accesare a fondurilor Europene;

şi teme specifice ce se axează pe:

 1. experienţa în participarea la programul OIM – AŞM „Revenirea temporară a reprezentanţilor Diasporei ştiinţifice din Moldova”;
 2. conservarea prin uscare a produselor agroalimentare;
 3. direcţiile principale de cercetare la Universitatea de Alimentaţie şi Comerţ din Harkov;
 4. tehnologii ale fluidelor în industria alimentară;
 5. plante energetice pentru mediu si dezvoltare durabila;
 6. metode noi de fabricaţie a produselor de panificaţie;
 7. tendinţe moderne în reologia alimentară;
 8. metode noi de ambalare a mărfurilor;

Sunt invitaţi să participe cercetători şi cadre didactice interesate de participarea la Programul Cadru 7 al UE.

Acţiune susţinută în cadrul Iniţiativei AŞM de consolidare a Reţelei diasporei ştiinţifice a Republicii Moldova 

Pentru detalii contactaţi: Dr. Adriana Bîrcă – 078580556

Programul evenimentului se anexează.

Seminar Chisinau 9 Decembrie 2011

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us