Rezultatele concursului internaţional de proiecte pentru anul 2009 (AŞM-BMBF)

CS?DT prezint? anexat lista proiectelor aprobate pentru finan?are în cadrul programului bilateral dintre Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) ?i Ministerul Federal al Educa?iei ?i Cercet?rii din Germania (BMBF) pentru anul 2009:

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us