A fost semnat Memorandumul de intenţii privind cooperarea ştiinţifică moldo-germană

La invita?ia Ministerului Federal al Educa?iei ?i Cercet?rii (MFEC) din Germania, clinic la 14 martie curent, generic au efectuat o vizit? de lucru la Bonn acad. Gheorghe Duca, pre?edintele A.?.M., ?i membrul corespondent Ion Tighineanu, vicepre?edintele A.?.M. La cele patru întrevederi din diferite structuri de cercetare-inovare ?i de finan?are a ?tiin?ei a participat Iulian Grigori??, Consulul General al RM la Frankfurt pe Main.

În cadrul întîlnirii de la Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării au fost abordate subiecte vizavi de perspectivele de colaborare în cadrul unui program bilateral de proiecte ştiinţifice cu participarea savanţilor din Moldova şi Germania. Partea germană, reprezentată de Michael Schlicht, şeful Direcţiei cooperare cu Rusia şi CSI, dr. Dorothee Rueter-Koehler, vicedirector, Barbara Jambor, colaborator, a propus iniţierea unor proiecte cu durata de 1 an, contribuţia financiară din partea ei constituind pînă la 25 mii de euro de proiect. Cofinanţarea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M. va fi de pînă la 10 mii de euro. Aceste proiecte, numărul cărora se preconizează de a fi în jur de 15, vor constitui prima fază de promovare a colaborării bilaterale. În caz de succes partea germană a propus de a promova realizarea unor proiecte comune de o valoare mai avansată, la a doua fază, cu contribuţia ei financiară.

Totodată, s-a menţionat importanţa organizării unor simpozioane cu participarea savanţilor din ambele state pentru a iniţia pregătirea propunerilor de proiecte. În final a fost semnat Memorandumul de intenţii privind cooperarea ştiinţifică şi tehnologică între MFEC şi A.Ş.M. Documentul a fost semnat de către acad. Gheorghe Duca, preşedintele A.Ş.M., şi Michael Schlicht, şeful Direcţiei Rusia şi CSI a MFEC. S-a convenit, ca după demararea cu succes a programului bilateral de proiecte ştiinţifice, de a pregăti şi semna un Acord de colaborare ştiinţifico-tehnologică între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării din Germania.

La întrevederea de la Consiliul German pentru Cercetare(DFG), cu participarea dr. Beate Konze-Thomas, director general al Departamentului Programe şi infrastructură de cercetare, dr. Torsten Fischer şi Anne Roerig, colaboratori, şi a solilor Moldovei, au fost prezentate două rapoarte de ambele părţi privind avantajele de cooperare. Partea germană a menţionat necesitatea implicării mai active a savanţilor moldoveni în programele finanţate de DFG. Gazdele au propus organizarea unei conferinţe la Chişinău, pe care ei o vor susţine financiar, pentru a stimula contactele dintre savanţii moldoveni şi cei germani. Discuţia a continuat mai tîrziu într-o atmosferă neformală, la care a participat şi dr. Joerg Schneider, director al Departamentului afaceri internaţionale al DFG.

La Centrul European de Studii şi Cercetare „Caesar” dr. Juergen Reifarth a informat oaspeţii despre modificarea tematicii de cercetări asupra căreia în prezent se specializează această instituţie. În viitor accentul va fi pus pe tehnologiile biomoleculare, cercetarea celulelor nervoase şi a unor aspecte de importanţă majoră pentru neurologie. S-a specificat, totodată, necesitatea creării unui cluster naţional în domeniu în regiunea Bonn-Koeln-Juelich. Oaspeţii moldoveni au luat cunoştinţă şi de tehnica experimentală performantă de care dispune Centrul, posibilitatea extraordinară de vizualizare a atomilor. Pe parcursul discuţiilor s-a accentuat disponibilitatea colaborării în viitor a Centrului European de Studii şi Cercetare „Caesar” cu instituţii similare din Republica Moldova.

Este bine cunoscută în ţara noastră Fundaţia „Alexander von Humboldt”, căreia, de asemenea, i-au trecut pragul reprezentanţii A.Ş.M., întîmpinaţi de dr. Felix Streiter, şeful Departamentului sponsorizare şi reţea, şi de dr. Per Brodersen. În cadrul acestui dialog conducerea A.Ş.M. a informat gazdele privind reforma sferei ştiinţei şi inovării în Republica Moldova. La rîndul său, dr. Felix Streiter a sensibilizat partea moldavă cu privire la noile programe şi oportunităţi, susţinute financiar de Fundaţia „Alexander von Humboldt”. De o importanţă majoră s-a accentuat posibilitatea obţinerii unui grant la revenirea în Republica Moldova a tinerilor cercetători după realizarea proiectelor în Germania. Fundaţia şi-a arătat disponibilitatea de a susţine financiar în continuare organizarea simpozioanelor ştiinţifice comune.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us